Oevers Roode Vaart

De Roode Vaart was oorspronkelijk een riviertje, waarschijnlijk een zijtak van de Mark-Dintel. Na de Sint-Elisabethsvloed werd de Roode Vaart een zeearm die in verbinding stond met de (nu verdwenen) Mooie Keene in het westen en met het Hollandsch Diep in het noorden.

Situatie Oevers Roode Vaart

De omgeving van de Roode Vaart werd in de eeuwen erna geheel ingepolderd en de Roode Vaart zelf werd vergraven tot kanaal met een prettige maat om aan te wonen. Bovendien is het met mooi weer, door de open verbinding van de Roode Vaart met het riviertje de Mark, mogelijk om met uw eigen sloep vanuit uw achtertuin het water op te gaan!

Oevers Roode Vaart Zevenbergen “Een kleinschalig en bijzonder plan”
Buitendijks wonen direct aan het water!

De ontwikkeling heeft het karakter van een lintbebouwing waarbij de herkenbaarheid van de verschillende woningen en hun relatie met het water belangrijk is. Om dit niet alleen vanuit de woningen te ervaren maar ook vanaf de Huizersdijk en de Generaal Allenweg worden op drie plaatsen doorzichten gecreëerd waar vandaan de Roode Vaart kan worden beleefd.

FacebookTwitterLinkedInEmailWhatsapp

“Oevers Roode Vaart, een bijzonder plan”

Contactgegevens Oevers Roode Vaart