9 mei 2022
Geplaatst door TeamOeversRoodeVaart

Gebiedsontwikkelaar AM heeft recent overeenstemming bereikt met de gemeente Moerdijk over de woningbouwontwikkeling van fase 2 van het project Oevers Roode Vaart aan de rand van Zevenbergen, gemeente Moerdijk.

Stedenbouwkundig verkavelingsplan
Gebiedsontwikkelaar AM heeft recent overeenstemming bereikt met de gemeente Moerdijk over de woningbouwontwikkeling van fase 2 van het project Oevers Roode Vaart aan de rand van Zevenbergen, gemeente Moerdijk. Het stedenbouwkundig verkavelingsplan behelst de ontwikkeling van negen vrije kavels voor zelfbouw, achttien twee-onder-een-kapwoningen en drie vrijstaande woningen aan het water de Roode Vaart. Dit is een zijaftakking van de Mark . De concept plankaart van het stedenbouwkundig verkavelingsplan Oevers Roode Vaart is hieronder weergegeven.Aangezien het stedenbouwkundig plan nu is vastgesteld, kan het ontwerpproces van de woningen worden opgestart. Daarnaast worden de benodigde onderzoeken voor het Bestemmingsplan uitgevoerd, zodat het Ontwerp Bestemmingsplan in het komende voorjaar ’21 in procedure gebracht kan worden.

Over het project Oevers Roode Vaart
Aan de rand van Zevenbergen, aan een zijtak van de rivier de Mark komt de kleinschalige buurt Oevers Roode Vaart. Hier worden negen zelfbouwkavels, waarvan drie XL kavels aan de Huizersdijk en achttien twee-onder-een-kapwoningen en drie vrijstaande woningen aan de Generaal Allenweg voorzien. De kavels hebben een oppervlakte van ca 390 m² tot en met 470 m² en ca. 1.300 m² tot en met 1.400 m² voor de grote kavels, welke alle aan het water liggen. De twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen krijgen 2 tot 3 woonlagen en worden duurzaam en gasloos ontwikkeld met een hoge ambitie op het gebied van energie en comfort, te weten BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouwen). De architectuur past bij wonen aan het water.

Voorlopige planning

Voorjaar 2021   De bestemming van het gebied wordt gewijzigd middels een Bestemmingsplanprocedure, welke wij in het voorjaar 2021 willen opstarten;
Eind 2021   Vaststelling bestemmingsplan.


Indicatie start verkoop

Medio 2021   Start verkoop 9 vrije kavels aan de Huizersdijk;
Najaar 2021   Start verkoop 18 twee-onder-een-kapwoningen en 3 vrijstaande woningen Generaal Allenweg.


AM en haar kernthema Gelukkig Leven?
Met het plan Oevers Roode Vaart geeft AM invulling aan haar kernthema Gelukkig Leven. Ons (woon)geluk wordt, zeker nu, niet alleen bepaald door onze woning. Maar vooral ook door aspecten zoals de omgeving en de mate waarin we ons daarmee verbonden voelen. Het gehele plan Oevers Roode Vaart is gesitueerd aan een zijtak van de rivier de Mark, waardoor toekomstige bewoners vanuit hun achtertuin kunnen opstappen op hun bootje en naar de Biesbosch of Hollandsch Diep kunnen varen. Dit in combinatie met een overvloed aan buitenruimte, met woningen op ruime kavels, weidse vergezichten en rondom groen en water, geeft een gevoel van vakantie, ontspanning en woongeluk.