De Roode Vaart was oorspronkelijk een riviertje, waarschijnlijk een zijtak van de Mark-Dintel. Na de Sint-Elisabethsvloed werd de Roode Vaart een zeearm die in verbinding stond met de (nu verdwenen) Mooie Keene in het westen en met het Hollandsch Diep in het noorden.

De omgeving van de Roode Vaart werd in de eeuwen erna geheel ingepolderd en de Roode Vaart zelf werd vergraven tot kanaal met een prettige maat om aan te wonen. Bovendien is het met mooi weer, door de open verbinding van de Roode Vaart met het riviertje de Mark, mogelijk om met uw eigen sloep vanuit uw achtertuin het water op te gaan!